Reiki
Reiki Behandling

REIKI


Reiki är en avslappnande holistisk behandling som syftar till att minska stress och balansera kropp, sinne och känsloliv. Energibehandlingen löser upp blockeringar i energiflödet och kan starta naturliga läkningsprocesser på olika plan.


Jag är diplomerad Reiki-utövare enligt japansk Usui Reiki som är den ursprungliga formen.


När du tar emot reiki är det vanligt att du känner av energiflöden i kroppen, känslor kan komma upp till ytan för att frigöras och du blir ofta mycket avslappnad. Vid behandlingen ligger du som klient fullt påklädd på bänken och lyssnar på avslappnande musik. Jag håller mina händer direkt på kroppen eller i energikroppen ovanför din fysiska kropp och förmedlar universell livsenergi.


Du kan hos mig få reiki som en separat behandling eller i kombination med massage och/eller reflexologi. 


Reiki används på många sjukhus runt om i världen och begynnande forskning visar på Reikins goda effekter framför allt vid smärtor, depression, stress och oro.


Reiki är godkänd av Skatteverket för avdragsgill friskvård.