Om Zonterapi & Reflexologi
Reflexolog ger behandling på ben
Dekoration med reflexologistavar, handduk och blåa blommor
Terapeut behandlar ansikte med reflexologi

Vad är zonterapi och reflexologi?


Zonterapi är en av världens äldsta läkekonster. Begreppet zonterapi används främst här i Norden men internationellt kallas metoden för reflexologi. I flera av våra grannländer kan du ofta få reflexologi som komplement till konventionell vård. 


Grunden i zonterapi och reflexologi bygger på att det ger effekt genom  stimulans av kroppens egna självläkningssystem. Reflexologin verkar på nervändar och energibanor över hela kroppen, såsom fötter, händer och öron. Varje kroppsdel representeras i exempelvis foten av en eller flera zoner. Om det finns en obalans eller störning någonstans i kroppen, visar det sig ofta i denna zon som smärta eller grusighet. Optimal tillströmning av blod och nervsignaler till zonen är då försämrad. När reflexologen rensar över detta område frigörs blockeringar som i sin tur stimulerar blod- och energiflödet till kroppsdelen.


Kairon-reflexologin går djupare och är mer avancerad än klassisk zonterapi. Reflexologin inbjuder till förändring hos klienten, från att lindra ett specifikt besvär till att starta och stötta individens självkännedom och djupa läkning. Du ska veta att reflexologi kan göra ont då vi kommer åt ömma punkter. Jag använder mig av särskilda stavar förutom mina händer när jag behandlar. Jag kan komma att behandla områden över hela kroppen: fötter, ben, öron, händer, huvud, ansikte, rygg etc.


Reflexologi används ofta vid t.ex. stressymptom, cirkulationsproblem, huvudvärk & migrän, mage & tarmproblem, menstruationsbesvär & PMS, sömnsvårigheter, depression/oro/ångest, smärtor från exempelvis rygg och nacke.


Vad säger forskningen?


Exempel på forskningsresultat som visar hur reflexologi fungerar och kan valideras:
DISCLAIMER

Reflexologi (i detta innefattas även benämningen zonterapi) används inte för att diagnostisera sjukdomar. Det är inte en medicinsk behandling. Den ersätter inte konventionell medicin. Det botar inte. Vid allvarliga problem vänligen kontakta din läkare. Reflexologi får enligt nuvarande svensk lag inte ges vid cancer, diabetes, epilepsi, epidemiska sjukdomar, tuberkulos, veneriska sjukdomar samt vid sjukliga tillstånd i samband med graviditet. Detta hindrar dock inte personer med dessa sjukdomar att söka reflexologisk behandling för andra åkommor.  Barn under åtta år får ej behandlas i Sverige. Detta är en friskrivningsklausul som påminner om att jag inte är en legitimerad läkare och därmed inte kan ge medicinsk rådgivning eller behandling. Informationen som presenteras på denna hemsida är mina personliga åsikter sammanställt av den forskning jag läst samt de erfarenheter jag som reflexolog fått genom behandling av mina klienter. Rådgör med din läkare om du behöver medicinsk rådgivning eller behandling.